EN  FIRaven & Wood Agency on suunnittelutoimisto, jonka missiona on edesauttaa hyvinvointia ja terveyttä holistisen tilasuunnittelun keinoin. Vuonna 2018 perustettu studio on erikoistunut tilaterveyteen erityisalueenaan emotionaalinen hyvinvointi.
     Lähestymme hyvinvointia yhteyden elementtien kautta – yhteys itseen, toisiin ihmisiin, ympäristöön, aikaan ja energiaan ovat ensiarvoisen tärkeitä hyvinvoinnille. Yhteyden kokemuksen syntyminen vaatii luottamuksen, arvostuksen, toivon ja huolenpidon kokemusten luomista ja vahvistamista, ja on riippuvainen vuorovaikutuksesta fyysisen ja sosiaalisen ympäristömme kanssa. Kaikki nämä ovat emotionaalisen hyvinvoinnin elementtejä, joita voidaan vahvistaa työ- ja elinympäristöjemme suunnittelulla.
Raven & Wood Agency työskentelee yksityisen ja julkisen sektorin edelläkävijöiden ja päättäjien kanssa. Tehtävämme on mahdollistaa, että asiakkaamme voivat edesauttaa organisaatioidensa ja sidosryhmiensä hyvinvointia. Suunnittelemme työtiloja, kouluja, päiväkoteja, terveydenhuoltotiloja, majoitustiloja ja yksityiskoteja. Toteutamme strategista suunnittelua ja luovaa johtamista hyvinvointiin liittyvissä hankkeissa. Laadimme tilaterveysstrategioita sekä tausta- ja ilmiötutkimusta ja konsultoimme rakennetun ympäristön WELL-hyvinvointistandardia koskevissa kysymyksissä.
     Raven & Wood Agency sijaitsee Brysselissä, Belgiassa. Työskentelemme kansainvälisesti yhteistyössä poikkialaisen ammattilaisverkoston kanssa, joka jakaa Raven & Wood Agencyn arvot – toisten ihmisten ja ympäristön arvostamisen ja huolenpidon.Terveydenhuoltokustannukset ovat kasvussa, sillä ihmiset elävät pidempään kuin koskaan aikaisemmin ja ovat myös ylipainoisempia kuin koskaan aiemmin. Masennus on suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja maailmassa. Se vähentää energiaa ja laskee motivaatiota, suorituskykyä ja tuottavuutta sekä yksilö- että organisaatiotasoilla.

Hyvinvoinnin haasteiden syyt liittyvät paljon useammin sosiaalisiin ja fyysisiin ympäristöihimme – ja vähemmän yksilön ominaisuuksiin – kuin perinteisesti on ajateltu. Sekä mielen hyvinvoinnin ongelmat että ylipainoon liittyvät haasteet juontavat usein juurensa kontekstuaalisiin elementteihin, joihin pystytään vaikuttamaan ympäristöjemme suunnittelulla. Sosiaalisen kestävyyden ja hyvinvointinäkökulman huomioimista rakennetuissa ympäristöissä voidaan lähestyä jopa ennaltaehkäisevänä terveydenhuoltona.

Meidän kehomme ja aivomme reagoivat fyysisiin ja sosiaalisiin ympäristöihimme. Suosimme ympäristöllisiä elementtejä, jotka koetaan turvallisiksi ja hyödyllisiksi. Sillä, miten meidän ympäristömme hoivaavat meitä tai torjuvat meidät, on perustavanlaatuinen vaikutus hyvinvointiimme.

Raven & Wood Agency yhdistää työssään skandinaavisen funktionaalisen muotoilutaustan, hollantilaisen vahvan konseptuaalisen ajattelutavan ja aistillisen, surrealistisen belgialaisen näkökulman. Me perustelemme intuitiiviset ratkaisut tutkimuksella ja faktoilla ja pureudumme unelmiin ja visioihin toteuttaaksemme ne. Tavoitteemme on toteuttaa tiloja ja palveluita, joissa hyvinvointi tarkoittaa nautintoa ja joissa kauneudella on olennainen rooli hyvinvoinnin ja arvostuksen elementtinä.ME

Raven & Wood Agency työskentelee monialaisen kansainvälisen verkoston kanssa, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan erilaisiin projekteihin. Verkostomme jakaa kanssamme samat arvot, mutta kullakin verkoston toimijalla on erilainen tausta, erityisosaaminen, vahvuudet ja näkökulma. Raven & Wood Agencyn yhteistyöverkostoon kuuluu edelläkävijöitä niin tutkimuksen ja kaupunkisuunnittelun kuin holistisen terveydenhuollon, arkkitehtuurin ja muotoilun aloilta.


Heini Lehtinen
Bryssel, Belgia

Raven & Wood Agencyn perustaja ja luova johtaja Heini Lehtinen on koulutukseltaan tila- ja valaistussuunnittelija (MDes Social Design) sekä rakennetun ympäristön WELL-hyvinvointistandardin asiantuntija (WELL AP). Lehtinen on aiemmin toiminut pitkään muotoilutoimittajana ja päätoimittajana. Hän on myös yksi Studio Time: Future Thinking in Art and Design -kirjan (2018) toimittajista.

   


YHTEISTYÖSSÄAnna Ahonen ja Katariina Lamberg
Pariisi, Ranska

Ahonen & Lamberg on Anna Ahosen ja Katariina Lambergin perustama monialainen suunnittelutoimisto, joka on erikoistunut graafiseen suunnitteluun sekä luovaan johtamiseen ja konsultointiin. Toimiston muotoiluperiaatteena on yhdistää klassinen ja vaihtoehtoinen muotoilukieli. Ahonen & Lambergin asiakaskunta koostuu niin kansainvälisistä yrityksistä ja luksusbrändeistä kuin nousevista taiteilijoista ja suunnittelijoista.ahonenandlamberg.com


Steven Beckers
Bryssel, Belgia

Steven Beckers on kiertotalouden ja Cradle to Cradle (c2c) -liikkeen pioneeri sekä kiertotalouden konsulttitoimisto Lateral Thinking Factoryn ja hydroponisia viljelmiä kehittävän BIGH:n perustaja. Beckersillä on laaja kokemus kestävän arkkitehtuurin ja -kaupunkisuunnittelun  aloilla, ja hän on työskennellyt kansainvälisesti lukuisissa suurissa arkkitehtuurihankkeissa. Hän myös luennoi säännöllisesti eri puolilla maailmaa.

lateralthinkingfactory.com
bigh.farmSara Bengts
Loviisa, Suomi

Sara Bengts on taustatutkimukseen keskittyvä suunnittelija (design researcher), jolla on vankka muotoilualan kokemus graafisena suunnittelijana ja taiteellisena johtajana. Tutkijana hän lähestyy suunnitteluhankkeita sosiologian näkökulmasta. Bengts on aiemmin työskennellyt oman, lifestyle-sektorilla toimineen suunnittelutoimistonsa kautta, ja on asunut ja työskennellyt niin Helsingissä, Milanossa kuin Lontoossakin.

sarabengts.com – tulossa

José María de la Cuadra Osborne
Bryssel, Belgia

Arkkitehti ja arkkitehtitoimisto Framen perustaja José María de la Cuadra Osborne työskentelee eri puolilla Eurooppaa, erityisesti Belgiassa ja Espanjassa. Hän keskittyy erityyppisissä hankkeissa taiteen, arkkitehtuurin, paikan, tilan ja lokaation moninaisiin suhteisiin; Frame lähestyy arkkitehtuuria taidemuotona, joka yhdistää emootion ja toiminnallisuuden.  

josemariadelacuadra.com

Jan Golembiewski
Sydney, Australia

Jan Golembiewski PhD on arkkitehti, kirjailija ja Psychological Design -arkkitehtitoimiston johtaja. Hän on yksi maailman johtavista arkkitehtuuripsykologian tutkijoista; hänen tutkimustensa mukaan fyysinen ympäristö on joidenkin mielenterveyshäiriöiden suurimpia aiheuttajia, muotoilun rooli on psykoaktiivinen ja sen keinoin voidaan vaikuttaa siihen, miten ihmisen aivot kehittyvät.
psychological.designRobert Charles Johnson
Lontoo, Iso-Britannia

Robert Charles Johnson on tila- ja 3D-suunnitteluun erikoistunut muotoilija ja tutkija, joka yhdistää tarinankerronnan tilaan sekä tuotteisiin ja esineisiin. Hänen maisterinlopputyönsä (MA Social Design) käsitteli rutiinin suhdetta terveyteen ja liikuntaan rakennetuissa ympäristöissä sekä nyky-yhteiskunnan voimia, jotka vaikuttavat näihin rutiineihin.

robertcharlesjohnson.com

Antti Pirhonen
Helsinki, Suomi

Kaupunkisuunnittelija ja konsulttitoimisto Planestin perustaja Antti Pirhonen on erikoistunut holistiseen aluesuunnitteluun ja -brändäykseen. Hän lähestyy aluesuunnittelua yhteisölle elintärkeiden palvelukonseptien, kuten ajoneuvojen jakamisen, kotiintoimitus- ja hyvinvointipalvelujen kautta. Pirhosella on vankka kokemus kaupunkisuunnittelusta, suunnittelu- ja kehitysprojekteista sekä rakennusalalta.
planest.fiCecilia Portnoj
Helsinki, Suomi

Cecilia Portnoj on holistinen ravintoneuvoja, sosiologi ja Lagom Healthin perustaja. Hän työskentelee sekä yksityis- että yritysasiakkaiden kanssa tietoisen syömisen kysymysten parissa, ja auttaa asiakkaitaan kuulemaan, mitä heidän kehonsa kertovat. Yksilöllisyys ja yksinkertaisuus ovat Portnoj’lle lähtökohta; terveys perustuu jatkuvuuteen, ei täydellisyyden tavoitteluun.

lagomhealth.fi


Louis-Emmanuel de Potesta
Bryssel, Belgia

Louis-Emmanuel de Potesta on tutkinut ja opiskellut terveyttä ja sen pääelementtejä – yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta – yli vuosikymmenen ajan. Hän yhdistää työssään fytolääketieteen ja kemian, perinteisen yrttilääketieteen ja filosofian. De Potesta on aiemmin opettanut kliinistä diagnostiikkaa Lontoossa. Nykyään hän työskentelee yrttilääketieteen parissa Brysselissä ja on perustamassa holistisen terveyden keskusta Belgiaan.


Nel Verbeke
Bryssel, Belgia

Nel Verbeke on pääasiallisesti konseptisuunnittelija. Hänen taustansa on sekä kuvataiteissa että muotoilussa ja muotoilututkimuksessa (design research). Verbeke on erikoistunut muodon ja tilan emotionaalisiin vaikutuksiin, joita hän tarkastelee sekä taiteen että muotoilun näkökulmista. Hän karttaa itsestäänselvyyksiä ja etsii ja muodostaa ympäristöistämme uusia kokonaisuuksia.nelverbeke.com
MEDIASSA

MEDIA + BLOGIT

SEURAA + OTA YHTEYTTÄ
 Raven & Wood Agency
 RWIImail[a]ravenandwood.agency
#ravenandwood
STUDIO
Raven & Wood Agency
Rue Jean Chapelié, 5
1050 Brussels
BELGIUM

ALV BE0647873490
© Raven & Wood Agency, 2019 | Tietosuoja